Zaczynamy działać!

Zaczynamy działać!

Fundacja „COR MEUM” z siedzibą w Niepołomicach przy ulicy Stefana Batorego 41C powstała 12 marca 2019 roku.

Celem fundacji jest pomoc potrzebującym, w szczególności chorym i ich rodzinom poprzez realizowanie potrzeb biopsychospołecznych, w szczególności w zakresie:
a) leczenia;
b) rehabilitacji;
c) pielęgnacji;
d) żywienia;
e) profilaktyki;
f) wsparcia potrzebujących i ich rodzin, w tym opieki nad osieroconymi;
g) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
h) przeciwdziałania uzależnieniom;
i) integracji różnych grup społecznych;
j) doradztwa specjalistycznego, w szczególności prawnego, psychologicznego, socjalnego.