Cor Meum dla Ukrainy: finansujemy recepty na leki!

Cor Meum dla Ukrainy: finansujemy recepty na leki!

Ważna informacja dla lekarzy z Niepołomic i okolic!

Finansujemy recepty na leki dla uchodźców.

#Cormeumdlaukrainy

Fundacja Cor Meum włącza się do pomocy uchodźcom. Obywatele Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w paszporcie, potwierdzający legalny pobyt na terytorium RP mogą bezpłatnie korzystać z porad lekarskich. Leki jednak trzeba zakupić we własnym zakresie – jeśli obecnie znajdujesz się na terenie Niepołomic i okolic, możemy sfinansować twoją receptę.

Фонд Cor Meum прагне допомагати біженцям. Громадяни України, які мають свідоцтво, видане Прикордонною охороною Республіки Польща, або відбиток штампа Прикордонної служби Республіки Польща в паспорті, що підтверджує їх законне перебування на території Республіки Польща, можуть проконсультуватися з лікарем безкоштовно. Однак ви повинні купувати ліки самостійно – якщо ви зараз знаходитесь у Неполоміце та околицях, ми можемо профінансувати ваш рецепт.

Fundacja Cor Meum sfinansuje recepty na leki dla uchodźców z Ukrainy. Każda recepta opisana hasłem „UCHODŹCA” wraz z podpisem i pieczątką lekarza wystawiającego receptę zrealizowana w Aptece pod Figurką (Bocheńska 15, 32-005 Niepołomice) zostanie opłacona przez Fundację Cor Meum.

Фонд Cor Meum фінансуватиме рецепти на ліки для біженців з України. Кожен рецепт із гаслом «UCHODŹCA» («Біженець») разом із підписом і печаткою лікаря, який виписує рецепт, виготовлений в Аптеці pod Figurką (Bocheńska 15, 32-005 Niepołomice), буде оплачено Фондом Cor Meum.

Chcesz wesprzeć akcję? Zrób przelew na numer konta 59 1240 5107 1111 0010 9007 5684 o tytule UKRAINA lub dorzuć się do puszki stojącej w przychodni NCPL na Batorego 57A.

#muremzaukrainą #Niepołomiceiokolice

Fundacja Cor Meum

www.cormeum.org.pl

tel: 12 36 24 108

mail: kontakt@cormeum.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *