FUNDACJA "COR MEUM"

Chcemy nieść pomoc w trudnych chwilach

SPRAWDŹ KONIECZNIE:

Nasze dzieci

Wspieramy domowe hospicja dziecięce oraz hospicja domowe dla dorosłych w myśl idei, że wszystkie dzieci nasze są.

WSPARCIE DLA RODZIN

Wiemy, że szczególnego wsparcia potrzebują również rodziny chorych - jesteśmy dla nich całym sercem.

Szczególne potrzeby

Nasi podopieczni mają szczególne potrzeby - biopsychospołeczne w zakresie leczenia, rehabilitacji, pielęgnacji, wsparcia.

"Nawet największe pustynie mają swoją wiosnę, choćby najkrótszą i niedostrzegalną."

Ivo Andrić

COR MEUM

Nasz pomysł na to, aby szerzyć dobro!

 „Cor Meum” z siedzibą w Niepołomicach jest fundacją zajmująca się m. in. wsparciem psychospołecznym chorych i ich rodzin. Wpieramy domowe hospicjum dziecięce prowadzone przez Idea MED Sp. z o. o. w Niepołomicach.

Hospicjum to ma pod swoją pieczą około pięćdziesięcioro dzieci z obszaru Małopolski i Śląska.
Są to dzieci wymagające stałej opieki, cierpiące m. in. z powodu nowotworów, chorób przewlekłych, niewydolności oddechowej, wrodzonych wad rozwojowych, urazów okołoporodowych i wypadków komunikacyjnych.

Wspieramy także hospicjum domowe dla dorosłych
(głównie chorych na choroby nowotworowe z gminy Niepołomice i gmin ościennych).

Aktualności

Zobacz koniecznie nad czym pracujemy!

Szanowni Państwo! 🌠 Dziękujemy za kolejny rok współpracy przy działaniach…

Czytaj dalej

Czy każdy pomagający bezpłatnie jest wolontariuszem ? W praktyce działania…

Czytaj dalej

Każda choroba niesie za sobą lawinę skrajnych emocji takich jak:…

Czytaj dalej

KONFERENCJA ZOSTAŁA PRZEŁOŻONA - będziemy informować o nowym terminie konferencji

Alternatywne metody polepszania komfortu życia chorego.  I Konferencja Fundacji „COR MEUM” już w maju 2020 w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

 

LECZENIE I OPIEKA NAD CHORYM W DOMU u progu III dekady XXI wieku

Konferencja adresowana jest do lekarzy pielęgniarek, psychologów, duszpasterzy i innych osób związanych z ruchem hospicyjnym.

Tematyka szczegółowa konferencji obejmować będzie takie zagadnienia jak dziecko w hospicjum domowym, pacjenci w długoterminowej opiece domowej, hospicjum domowe dla dorosłych, problemy psychiatryczne i psychologiczne chorych i ich rodzin, leczenie, pielęgnacja i rehabilitacja, respirator bez tajemnic, zaspakajanie potrzeb biopsychospołecznych .

Te zagadnienia wpisują się w występującą obecnie tendencję sprawowania opieki nad chorym w warunkach domowych, stąd istotna potrzeba pogłębiania wiedzy w tym zakresie, zwłaszcza przy wykorzystaniu innowacyjnych metod leczenia i nowoczesnego spojrzenia na zagadnienie opieki nad chorym w domu.

PATROni medialni konferencji

Jak się z nami skontaktować?